18/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA แก้ไขระบบ CCTV ภายในบริเวณบ้าน

 

 

 

 

 

งาน MA แก้ไขระบบ CCTV ภายในบริเวณบ้าน

 

         ลูกค้าบอกว่าไม่สามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือได้ ทีมงานตรวจสอบพบปัญหาที่ตัวเครื่อง DVR ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจะระบบไฟฟ้ารั่ว จึงทำการต่อระบบกราวด์ที่ตัวอุปกรณ์
พร้อมทั้งนำอุปกรณ์มาทดสอบการใช้งานก่อนทำการติดตั้งใหม่ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService