15/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA Computer & บริการ On Site Service

 

 

 

งาน MA Computer & บริการ On Site Service

 

        ลูกค้าบอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานแล้วหน้าจอไม่มีภาพ ทีมงานได้ทำการตรวจสอบพร้อมแก้ไข เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีฝุ่นอยู่จำนวนมากจึงทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในและตัวเครื่องเพื่อให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService