10/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA Computer & Printer On Site Service

 

 

 

 

งาน MA Computer & Printer On Site Service

 

        ลูกค้ามีความต้องการให้ทำการแก้ไขปริ้นเตอร์ภายในออฟฟิศพร้อมทำการตรวจซ่อมให้พร้อมใช้งาน ทีมงานจึงทำการตรวจสอบแก้ไขเครื่องปริ้นเตอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ให้กับมาใช้งานได้ตามปกติ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService