24/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน On-Site Service อุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท

 

 

 

 

งาน On-Site Service อุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท

 

          ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราเนื่องจากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Computer ได้ทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ สาเหตุที่ใช้งานไม่ได้เกิดจากไวรัสในคอมพิวเตอร์ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService