13/02/2018 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

(PM) Gateway, Firewall Load balance, Switch PoE, Access point

 

 

 

(PM) Gateway, Firewall Load balance, Switch PoE, Access point วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

 

     วันนี้ทีมงาน VRProService ทำการ Preventive Maintenance (PM) ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทั้ง อุปกรณ์ Gateway Firewall Load balance , Switch PoE และ Access point

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจเลือกใช้บริการจากเรา

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService