24/05/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ตรวจเช็คตู้สาขาภายในออฟฟิศจำนวน 3 ชั้น

 

 

 

 

ตรวจเช็คตู้สาขาภายในออฟฟิศจำนวน 3 ชั้น

 

        ลูกค้ามีความต้องการให้ทีมงานเข้าทำการตรวจสอบเบอร์ภายในของออฟฟิศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้เสมอ โดยทีมงานได้ทำการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 ชั้นพร้อมแนะนำการใช้งานให้กับทางลูกค้าอย่างละเอียด ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService


นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService