24/05/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ตรวจเช็คระบบอินเตอร์ภายในออฟฟิศตามระยะเวลา

 

 

 

 

ตรวจเช็คระบบอินเตอร์ภายในออฟฟิศตามระยะเวลา

 

        ลูกค้ามีความต้องการให้ทีมงานเข้าทำการตรวจสอบระบบ Internet ให้สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยทีมงานได้ทำการทดสอบทั้งชั้นบนของออฟฟิศ และชั้นล่าง ก่อนรายงานการทดสอบให้กับลูกค้า

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService