14/09/2024 0 Comment(s) เรียนออนไลน์,

ตั้งค่าการ Reboot อุปกรณ์ MikroTik ด้วยการใช้งาน Watchdog

 

        วันนี้เรามีวิธีการตั้งค่าการใช้งานเจ้าตัว Watchdog ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราก็แปลว่า "หมาเฝ้า" เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ Reboot โดยการทำงานคือเจ้า Watchdog จะส่งการ Ping ไปที่ IP Address ปลายทางที่ระบุไว้ถ้าเกิดว่า IP Address ปลายทางมีการ Active อยู่ก็จะไม่ทำการ Reboot แต่ถ้า IP Address ปลายทางนั้นไม่ Active ตัว Watchdog จะทำการ Reboot อุปกรณ์ที่ทำการส่งข้อมูลไปเพื่อเป็นการเริ่มระบบใหม่

 

ตัวอย่างการตั้งค่าการใช้งาน Watchdog

 

1. เมนู System -> Watchdog

  • Watchdog Timer : ทำเครื่องหมายถูกถ้าต้องการใช้งาน
  • Watch Address : กำหนด IP Address ที่ต้องการตรวจสอบ
  • Ping Start After Boot : เป็นการกำหนดการ
  • Ping Timeout : ถ้ามีการ Ping ไม่พบอุปกรณ์ Active กี่ (วินาที) ก็จะทำการ Reboot

 

 

2. ตัวอย่างการตั้งค่าดังภาพด้านล่าง

  • Watch Address : 1.0.0.1 (ทำการ Ping ไปยัง IP Address : 1.0.0.1)
  • Ping Start After Boot : 00:01:00 (ให้ทำการเริ่มใช้งาน Watchdog หลังจากระบบเริ่มทำงานแล้ว 1 นาที)

 

 

3. เมื่อระบบมีการทำงานหลังจากผ่านไป 1 นาที Ping Timeout 10 วินาที ที่ IP Address : 1.0.0.1

  • ตัวอุปกรณ์จะแจ้งในเมนู Log ว่าจะมีการ Reboot อุปกรณ์ MikroTik

 

 

4. หลังจากอุปกรณ์ MikroTik มีการ Reboot แล้วก็จะเด้งหลุดจากโปรแกรม Winbox

 

 

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService