04/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตัั้งอุปกรณ์ สำหรับ Monitoring CCTV ภายในออฟฟิศ

 

 

 

ติดตัั้งอุปกรณ์ สำหรับ Monitoring CCTV ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้ามีความต้องการให้ติดตั้งจอภาพสำหรับ Monitoring อุปกรณ์ CCTV ภายในออฟฟิศ ทีมงานจึงทำการสำรวจหน้างานก่อนทำการติดตั้งจริงโดยละเอียดทีละขั้นตอน หลังจากที่ทำการติดตั้งเสร็จได้ทำการสอนการใช้งานให้กับลูกค้าอย่างละเอียด ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService