22/07/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 5 จุด

 

 

 

 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 5 จุด

 

        ลูกค้ามีความต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบ้าน จำนวน 5 จุด เพื่อใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินภายในบ้าน โดยสามารถเรียกใช้งานภาพผ่านระบบ Internet ได้ทั่วโลกชัดเจนทีมงานได้เข้าทำการติดตั้งพร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService