29/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งปริ้นเตอร์ & Fax ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

ติดตั้งปริ้นเตอร์ & Fax ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าต้องการให้ทีมงานทำการติดตั้งอุปกรณ์ปริ้นเตอร์ พร้อมกับ Setup ระบบคอมพิวเตอร์ภายในออฟฟิศให้สามารถใช้งานปริ้นเตอร์ได้ทุกเครื่องพร้อมกับระบบ Fax ทีมงานได้ทำการติดตั้งพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานหลังการติดตั้ง ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProServiceนึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService