20/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งระบบ Access Point ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

 

ติดตั้งระบบ Access Point ภายในออฟฟิศ

 

         ลูกค้าต้องการให้ติดตั้งระบบไวไฟในออฟฟิศให้สามารใช้งานได้ทั่วถึง ทีมงานจึงสำรวจจุดติดตั้งและทำการประเมิน โดยเสนอจุดติดตั้งทั้งหมด 4 จุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเลือกใช้อุปกรณ์ wifi ยี่ห้อMikrotik พร้อมระบบจัดการ CAPsMAN Controller พร้อมทั้งรองรับการเชื่อมต่อ wifi ผ่าน QR Code ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService 

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService