23/02/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งระบบ CCTV จำนวน 4 ตัว ภายในร้าน

 

 

 

 

ติดตั้งระบบ CCTV จำนวน 4 ตัว

 

        ลูกค้ามีความต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในร้าน จำนวน 4 ตัว ทีมงานจึงได้ทำการสำรวจจุดติดตั้งก่อนทำการติดตั้งจริง หลังจากนั้นก็ได้เข้าทำการติดตั้งพร้อมทั้งสอนวิธีการใช้งานกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService