13/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งระบบ CCTV ภายในบริเวณร้าน 16 จุด

 

 

 

 

 

ติดตั้งระบบ CCTV ภายในบริเวณร้าน 16 จุด

 

        ลูกค้ามีความต้องการให้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในบริเวณร้านขายของ เพื่อใช้ในการดูแลความปลอดภัยในบริเวณร้านค้า และ อำนวยความสะดวกในกรณีลูกค้าต้องการเรียกดูภาพย้อนหลังในกรณีฉุกเฉิน พร้อมทดสอบการใช้งานหลังจากทำการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService