17/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งระบบ CCTV & ระบบสำรองไฟฟ้า

 

 

 

 

ติดตั้งระบบ CCTV & ระบบสำรองไฟฟ้า

 

        ลูกค้ามีความต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทเนื่องจากเจ้าของบริษัท มีความต้องการดูกล้องวงจรปิดแบบออนไลน์ในมือถือ ทีมงานจึงจัดชุด cctv+ups เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมสำรวจพื้นที่หน้างานก่อนทำการติดตั้ง ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService