18/02/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งระบบ NAS สำรองไฟล์ข้อมูลภายใน

 

 

 

 

 

ติดตั้งระบบ NAS สำรองไฟล์ข้อมูลภายใน

 

        ลูกค้ามีความต้องการอยากได้ Solutions สำหรับสำรองข้อมูลไฟล์ภายในออฟฟิศ เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ทีมงานจึงได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ NAS ที่ใช้สำหรับสำรองไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ และสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ พร้อมเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้จากทุกที่ทั่วโลก ขอบคุณลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService