09/03/2018 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งานติดตั้งระบบ VPN Site To Site ธนาคาร

 

 

 

ติดตั้งระบบ VPN Site To Site ธนาคาร

 

        งานนี้ติดตั้งให้กับธนาคาร 2 site ที่ กรุงเทพฯ และ ชลบุรี ระบบที่เราทำการติดตั้งให้กับที่นี่คือ ระบบ Authentication สำหรับยื่นยันตัวบุคคลก่อนเข้าใช้งาน Internet หรือที่เราคุ้นเคยกันว่าระบบ Hotspot นั้นเอง งานนี้มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Core Switch รุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยยย ย!!! รูปน้อยเพราะติดเรื่อง policy นะคร้าบบบ

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService