06/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งระบบ CCTV เพิ่มเติมจำนวน 2 จุด

 

 

 

 

 

ติดตั้งระบบ CCTV เพิ่มเติมจำนวน 2 จุด

 

        ลูกค้าต้องการเพิ่มกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมจำนวน 2 จุดทีมงานจึงได้ทำการติดตั้งกล้อง IP Camera เพิ่มเติม พร้อมปรับมุมกล้องให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าพร้อมทดสอบการใช้งานหลังการติดตั้งเสร็จ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService