15/07/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Printer ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Printer ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราทีมงานจึงเข้าทำการติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Printer ให้กับทางลูกค้าพร้อมกับทดสอบการใช้งานให้กับทางลูกค้าหลังจากติดตั้งเสร็จ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService