11/06/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งอุปกรณ์ Computer พร้อม Setup อุปกรณ์ Printer

 

 

 

 

ติดตั้งอุปกรณ์ Computer พร้อม Setup อุปกรณ์ Printer

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราโดยต้องการให้ทำการ Setup ระบบ Printer & Computer เพื่อให้สามารถใช้งานได้เนื่องจากลูกค้าได้ทำการย้ายอุปกรณ์มาติดตั้งที่สถานที่ใหม่ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService