04/06/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Access Point

 

 

 

 

ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Access Point

 

        ลูกค้าต้องการใช้งานอุปกรณ์ Computer ชุดใหม่พร้อมกับต้องการใช้งาน WiFi ในพื้นที่ด้วยทีมงานจึงได้ทำการจัด Set Computer พร้อมกับชุด Access Point ประสิทธิภาพสูงให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService