24/06/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Printer

 

 

 

 

ติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Printer

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการจากทางเราเนื่องจากต้องการให้ทีมงานทำการติดตั้งอุปกรณ์ Computer & Printer ชุดใหม่ให้กับทางออฟฟิศพร้อมทั้ง Setup ระบบให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนส่งมอบงานให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProServic