23/06/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งอุปกรณ์ Control ระบบไฟฟ้าภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

ติดตั้งอุปกรณ์ Control ระบบไฟฟ้าภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าต้องการให้ทีมงานทำการแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในออฟฟิศ ใหม่เพื่อรองรับการใช้งานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ทีมงานจึงได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ Control ระบบไฟฟ้าภายในออฟฟิศพร้อมทำการทดสอบก่อนส่งมอบงานให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService