12/05/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งอุปกรณ์ DVR ใหม่พร้อม Setup บนมือถือ

 

 

 

 

ติดตั้งอุปกรณ์ DVR ใหม่พร้อม Setup บนมือถือ

 

        ลูกค้าต้องการให้ทำการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ DVR ใหม่เนื่องจากตัวเก่ามีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ทีมงานจึงได้เข้าทำการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับสอนวิธีการใช้งานการเรียกดูกล้องผ่านมือถือ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService