13/05/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งอุปกรณ์ Switch & เดินสายสื่อสาร

 

 

 

 

 

ติดตั้งอุปกรณ์ Switch & เดินสายสื่อสาร

 

        ลูกค้าต้องการใช้งานระบบ LAN ภายในแต่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอุปกรณ์  Switch ตัวเก่าเต็มทีมงานจึงเข้าทำการติดตั้งโดยเพิ่ม Switch ตัวใหม่ให้กับทางลูกค้าพร้อมเดินระบบสายสื่อสารภายในเพิ่มเติม ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService