22/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งอุุปกรณ์ MikroTik ภายในออฟฟิศ CCR+CRS

 

 

 

 

 

ติดตั้งอุุปกรณ์ MikroTik ภายในออฟฟิศ CCR+CRS

 

        ลูกค้าต้องการอัพเดทระบบภายในบริษัท โดยให้ทีมงานเข้าดูหน้างานพร้อมกับทำการติดตั้ง ทีมงานจึงเลือกอุปกรณ์ MikroTik CCR & CRS เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นภายในออฟฟิศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService