24/01/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งเต้ารับ RJ45 คุณภาพสูง ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

ติดตั้งเต้ารับ RJ45 คุณภาพสูง ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้ามีความต้องการให้ทำการติดตั้งเต้ารับ RJ 45 สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในบริเวณออฟฟิศ ทีมงานจึงได้สำรวจจุดสำหรับทำการติดตั้ง หลังจากนั้นได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เต้ารับสัญญาณ RJ45 พร้อมทำการทดสอบการใช้งานหลังจากทำการติดตั้งเสร็จ

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService