12/05/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 4 จุดภายในร้านอาหาร

 

 

 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 4 จุดภายในร้านอาหาร

 

        ลูกค้ามีความต้องการให้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 4 จุดเพื่อดูแล้วภายในบริเวณร้าน และห้องพักพร้อมติดตั้ง Application สำหรับดูผ่านระบบมือถือเพื่อความสะดวกในการเรียกดูภาพ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService