11/07/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้ง & ปรับปรุง CCTV ภายในร้านค้า 16 จุด

 

 

 

 

ติดตั้ง & ปรับปรุง CCTV ภายในร้านค้า 16 จุด

 

        ลูกค้าต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมภายในร้าน จำนวน 8 จุด พร้อมกับต้อการย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดชุดเดิม จำนวน 8 จุด ทีมงานจึงทำการติดตั้งและแก้ไขให้กับลูกค้า พร้อมทดสอบการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยการเรียกดูภาพ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService