31/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้ง ระบบเครื่องขยายเสียง ภายในภัตคาร

 

 

 

 

ติดตั้ง ระบบเครื่องขยายเสียง ภายในภัตคาร

 

         ลูกค้ามีความต้องการให้ติดตั้งระบบเครื่องขยายเสียงภายในห้องอาหารโดยสามารถเคลื่อนย้ายได้ ทีมงานได้ทำการตรวจสอบ พร้อมกับทำการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้พร้อมจุดไมโครโฟนแบบไร้สายเพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์ไปได้ในตัว ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService