08/02/2018 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้ง วางระบบ Access point เพิ่มเติมใน Office พร้อม Configuration

 

 

 

 

ติดตั้ง Access point เพิ่มเติมใน Office พร้อม Configuration วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

 

       ติดตั้ง Access point เพิ่มเติมใน Office พร้อม Configuration Multi SSID, VLAN, Guest WiFi, WiFi Security EAP with Active directory, Access point Controller พร้อมสอนการตั้งค่าใช้งาน ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจเลือกใช้บริการจากเรา

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService