18/04/2018 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้ง วางระบบ Extreme Games 2018

 

 

 

 

Extreme Games 2018 วันที่ 18 เมษายน 2561

 

        เป็นอีกหนึ่งงาน ที่ทีมงานของเราอยู่เบื้องหลังในการทำงาน ดูแลระบบ Internet Load balance , Network monitoring สำหรับ game , streaming และ booth ต่างๆในงาน เพื่อให้ระบบในงานทุกระบบสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหล และไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นกับระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของ Gamer ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจเลือกใช้บริการจากเรา

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึงเรา VRProService