05/11/2018 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้ง วางระบบ Access Point ในบ้านทำการจัด Channel WiFi ป้องกันสัญญาณทับซ้อน

 

 

 

 

ติดตั้ง Access Point ในบ้านทำการจัด Channel WiFi ป้องกันสัญญาณทับซ้อน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

 

        ติดตั้งระบบ WiFi ในบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่เพื่อให้ทุกจุดในบ้านสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีสะดุด รวมถึงทำการจัด Channel ของอุปกรณ์ WiFi ไม่ให้ทับซ้อนกันเผื่อให้สัญญาณรบกวนน้อยที่สุดขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจเลือกใช้บริการจากเรา

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService