02/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้ง เต้ารับไฟฟ้า จำนวน 1 จุด ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

 

ติดตั้ง เต้ารับไฟฟ้า จำนวน 1 จุด ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้ามีความต้องการให้ทำการติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า เพิ่มเติมทีมงานได้ตรวจสอบเบื้องต้นต้องใช้ทั้งหมด 2 ชุดพร้อมทำการติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้ง่าย และ ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้หลังจากติดตั้งแล้วก็ทดสอบการใช้งานก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService