03/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้ง CCTV ภายในร้านจำนวน 4 ตัว

 

 

 

 

ติดตั้ง CCTV ภายในร้านจำนวน 4 ตัว

 

        ลูกค้ามีความต้องการทำการติดตั้ง CCTV ใหม่จำนวน 4 ตัว ภายในบริเวณร้าน ทีมงานได้ทำการสำรวจหน้างานก่อนติดตั้งเพื่อสำรวจดูมุมติดตั้งกล้องวงจรปิด หลังจากทำการติดตั้งเสร็จได้มีการสอนแนะนำการใช้งาน ระบบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService