06/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้ง CCTV เพิ่มเติม 2 จุด ภายในบ้าน

 

 

 

 

ติดตั้ง CCTV เพิ่มเติม 2 จุด ภายในบ้าน

 

        ลูกค้ามีความต้องการให้ทีมงานทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมภายในบริเวณบ้าน 2 จุด ทีมงานได้ทำการสำรวจจุดติดตั้ง และ มุมกล้องก่อนทำการติดตั้งจริงเพื่อให้ครอบคลุมรอบบริเวณ หลังจากทำการติดตั้งเร็จได้อธิบายการใช้งานพร้อมแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService