06/05/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้ง CCTV & WiFi ภายในอาคาร HQ

 

 

 

 

 

ติดตั้ง CCTV & WiFi ภายในอาคาร HQ

 

        ลูกค้าต้องการติดตั้งระบบ CCTV เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกออฟฟิศพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ WiFi เพื่อให้สามารถใช้งานระบบสื่อสารแบบไร้สายได้ด้วย ทีมงานจึงเข้าทำการติดตั้งพร้อมทดสอบการใช้งานก่อนส่งมอบงานให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService