22/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้ง Printer & Setup ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

 

ติดตั้ง Printer & Setup ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้ามีความต้องการให้แชร์ปริ้นเตอร์ภายในระบบสำหรับสั่งปริ้นเอกสาร พร้อมทั้งต้องการให้ทดสอบประสิทธิภาพ การใช้งานอินเตอร์เน็ต ทางทีมงานจึงทำการติดตั้งไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้พร้อมทั้งทดสอบ Speedtest สำหรับอินเตอร์เน็ตภายในออฟฟิศก่อนจะทำการส่งงานให้ลูกค้าใช้งานต่อไป ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService