10/06/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้ง Setup อุปกรณ์ Printer ใหม่ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

ติดตั้ง Setup อุปกรณ์ Printer ใหม่ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าต้องการใช้งานปริ้นเตอร์ภายในออฟฟิศเป็นกรณีเร่งด่วนเนื่องจากปริ้นเตอร์เดิม เกิดการชำรุด ทีมงานจึงได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ปริ้นเตอร์ใหม่ให้กับทางลูกค้า พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานอย่างละเอียด ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService