10/06/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้ง Setup อุุปกรณ์ Computer & Printer

 

 

 

ติดตั้ง Setup อุุปกรณ์ Computer & Printer

 

        ลูกค้าต้องการให้ทีมงานทำการอัพเดทอุปกรณ์พิวเตอร์ใหม่เพื่อให้พร้อมรองรับกับการใช้งานในปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ทำการ Setup ระบบภายในให้พร้อมใช้งานเสมอ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService