28/02/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้ง Switch & อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า

 

 

 

 

ติดตั้ง Switch & อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า

 

        ลูกค้ามีความต้องการให้ทีมงานทำการติดตั้งอุปกรณ์ Switch ภายในออฟฟิศ และ ระบบสำรองไฟฟ้า ทีมงานจึงทำการติดตั้ง Switch ภายในออฟฟิศ พร้อมเลือกอุปกรณ์ สำรองไฟฟ้าคุณภาพสูงมาทำการติดตั้งภายในออฟฟิศพร้อมแนะนำการใช้งานให้กับลูกค้าหลังการติดตั้ง ขอบคุณลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService