09/03/2018 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งานติดตั้ง Switch Managed + Vlan Controller

 

 

 

 

 

งานติดตั้ง Switch Manged + Vlan Controller

 

        ติดตั้งอุปกรณ์ Switch แบบ Managed ทำการแบ่ง VLAN ควบคุมด้วย Controller UniFi Cloud key ทำให้สามารถทำให้การจัดการ และ Monitor Switch ง่ายมาก ลืมแบบเดิมๆไปได้เลยหรือจะทำเป็นตัวสำรองก็ได้ เสียบปุ๊บใช้งานและจัดการผ่าน Controller ได้ทันทีเพื่อตอบสนองความต้องการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService