07/09/2024 0 Comment(s) เรียนออนไลน์,

การปรับแต่งหน้า Login Hotspot MikroTik ด้วย HTML

 

        โดยปกติเวลาทำการสร้าง Hotspot ขึ้นมาบนอุปกรณ์ MikroTik แล้วเบื้องต้นอุปกรณ์จะมีหน้า Login มาให้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่เราสามารถทำการแก้ไขหน้า Login Hotspot ได้โดยการใช้วิธีการแก้ไขโดย HTML ในการเขียนการแก้ไขเบื้องต้น ผู้ที่ทำการแก้ไขต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML โดยสามารถแก้ไขได้โดยโปรแกรมต่างๆ หรือสามารถนำ Template สำเสร็จมาใส่ได้ด้วยเช่นกัน ไปชมตัวอย่างการตั้งค่ากันเลยดีกว่า

 

ตัวอย่างการปรับแต่งหน้า Login เบื้องต้นด้วย Template สำเร็จ

 

1. เข้าสู่เมนู Files ดังภาพตัวอย่าง

  • ทำการลากไฟล์ : hotspot จากตัวอุปกรณ์มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

2. เมื่อได้ไฟล์ : hotspot มาแล้วให้ทำการเปิดเข้าไปด้านในโฟลเดอร์

  • จากนั้นให้ทำการเลือกไฟล์ : logi.html เพื่อนำไปแก้ไข

 

 

3. ตัวอย่างไฟล์ : login.html เราสามารถนำโค๊ดที่ได้ไปทำการแก้ไขเพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์ที่แต่ละความต้องการ

 

 

4. เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้วให้นำโฟล์เดอร์ : hotspot ลากกับมาไว้ที่เมนู : Files ที่เดิม

 
5. ทำการทดสอบ Login hotspot บนอุปกรณ์ MikroTik โดยหน้า Login จะต่างไปจากเดิมเนื่องจากมีการปรับแต่งเพิ่มเติมใหม่

 

ที่มาของ Template : https://mikrotikthemes.airpoint.club/

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService