[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท

[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท

03/06/2019 0
แก้ไขอุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท     แก้ไขอุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Computer ได้ทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบพบปัญหาเกิดจากตัวอุปกรณ์ Power supply ชำรุดจึงได้ทำการแก้ไขพร้อมทำการทดสอบการใช้งาน Internet ให้กับทางลู...
อ่านต่อ
[Solutions] เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชุดใหม่

[Solutions] เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชุดใหม่

03/06/2019 0
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชุดใหม่     เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าชุดใหม่         ลูกค้าไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในบริษัทได้ทีมงานจึงได้ทำการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น พบสาเหตุมาจากอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าของลูกค้าชุดรุด ทีมงานจึงทำาการแก้ไขให้สามารถกับมา...
อ่านต่อ
[Solutions] อัพเดทอุปกรณ์ Computer & Setup ระบบ Network

[Solutions] อัพเดทอุปกรณ์ Computer & Setup ระบบ Network

02/06/2019 0
อัพเดทอุปกรณ์ Computer & Setup ระบบ Network     อัพเดทอุปกรณ์ Computer & Setup ระบบ Network         ลูกค้าต้องการให้ทีมงานเข้าอัพเดทอุปกรณ์ Computer เพื่อต้องการให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น ทีมงานได้เข้าตรวจสอบเบื้องต้นเพร้อมแนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็นต...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service ติดตั้ง Setup อุปกรณ์ Computer

[Solutions] On-Site Service ติดตั้ง Setup อุปกรณ์ Computer

31/05/2019 0
On-Site Service ติดตั้ง Setup อุปกรณ์ Computer    On-Site Service ติดตั้ง Setup อุปกรณ์ Computer         ลูกค้าต้องการให้ทางทีมงานเข้า Setup ระบบ Computer ภายในบ้านโดยทีมงานได้ทำการติดตั้งพร้อมทดสอบการใช้งานให้กับทางลูกค้าพร้อมแนะนำวิธีการใช้งานเพื่อ...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service แก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า

[Solutions] On-Site Service แก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า

31/05/2019 0
On-Site Service แก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า    On-Site Service แก้ไขระบบสำรองไฟฟ้า         ลูกค้าไม่สามารถใช้งาน WiFi ภายในหมู่บ้านได้จึงได้เรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราโดยทีมงานได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์สำรองไฟชำรุด จึงได้ทำกา...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service Setup ระบบปริ้นเตอร์ภายในออฟฟิศ

[Solutions] On-Site Service Setup ระบบปริ้นเตอร์ภายในออฟฟิศ

29/05/2019 0
On-Site Service Setup ระบบปริ้นเตอร์ภายในออฟฟิศ     On-Site Service Setup ระบบปริ้นเตอร์ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราเนื่องจากเครื่องปริ้นไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ทีมงานจึงตรวจสอบเบื้องต้นพบปัญหาหมึกสำหรับพิมพ์ไม่เพ...
อ่านต่อ