18/05/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

รื้อระบบภายในออฟฟิศ พร้อมติดตั้งระบบใหม่

 

 

 

 

 

รื้อระบบภายในออฟฟิศ พร้อมติดตั้งระบบใหม่

 

        ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ CCTV & Network ภายในออฟฟิศ เพื่อไปติดตั้งยังออฟฟิศใหม่ ทีมงานจึงได้ทำการเข้ารื้อระบบพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ให้กับออฟฟิศใหม่ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService