10/09/2024 0 Comment(s) เรียนออนไลน์,

วิธีสร้างโฟลเดอร์ & กำหนดสิทธิ์บนอุปกรณ์ NAS Synology

 

        มาพูดถึงเรื่องของ NAS กันบ้างดีกว่าวันนี้ขอหยิบยก NAS ของค่าย Synology มาพูดในเรื่องของการสร้างโฟลเดอร์พร้อมทั้งทำการกำหนดสิทธิ์การใช้งานในโฟลเดอร์ต่าง ๆ เช่น อ่านอย่างเดียว, อ่าน/เขียน, ไม่ให้เข้าถึง, เป็นต้น ซึ่ง NAS เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในระบบเครือข่าย และยังเป็นทางเลือกที่นอกเหนือจากการใช้ไฟล์เซิฟเวอร์ โดย NASA นั้นมีราคาที่ถูกกว่าอีกทั้งยังสามารถใช้งานง่ายกว่าไปดูวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นกันได้เลย

 

ตัวอย่างการตั้งค่า NAS Synology เบื้องต้น

 

1. อันดับแรกให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบของ NAS

 • โดยใส่ User & Pass สำหรับดูแลระบบ (admin)

 

 

2. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้วให้ไปที่ : แผงควบคุม ดังภาพตัวอย่าง

 

 

3. คลิ๊กที่ : โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ดังภาพตัวอย่าง

 

 

4. ต่อจากข้อ 3 เมื่อเข้ามาแล้วจากนั้นกดปุ่ม : สร้าง

 • ชื่อ : กำหนดชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้าง
 • ตำแหน่ง : เลือกที่เก็บข้อมูล (ฮาร์ดดิส) ซึ่งจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
 • เปิดการใช้งานถังขยะ
 • เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม : ตกลง

 

 

5. ต่อจากข้อ 4 กดปุ่ม : ถัดไป

 

 

6. ระบบจะโชว์รายละเอียดจากนั้นกดปุ่ม : ถัดไป

 

 

7. หน้านี้จะเป็นการกำหนดสิทธิ์ของโฟลเดอร์ที่สร้างให้กับ User แต่ให้กด : ตกลง ไปก่อนยังไม่ต้องทำอะไร

 

 

8. เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะได้โฟลเดอร์ดังภาพตัวอย่าง

 

 

9. เมนู : ผู้ใช้งาน ทำการตั้งค่าดังภาพตัวอย่าง

 • กดปุ่ม : สร้าง
 • ชื่อ : คือ username ที่ใช้ในการ Login เข้าสู่ NAS
 • รหัสผ่าน : คือ password ที่ใช้ในการ Login เข้าสู่ NAS
 • เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม : ถัดไป

 

 

10. ทำการเลือกกลุ่มของ user ที่ทำการสร้างจากข้อ 9

 • ทำเครื่องหมายถูกเพื่อให้อยู่ในกลุ่มสิทธิ์ : user
 • เมื่อเสร็จแล้วกด : ถัดไป

 

 

11. หน้านี้สำคัญซึ่งเป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับ user ที่ทำการสร้างว่าให้มีสิทธิ์อะไรบ้างกับแต่ละโฟลเดอร์

 • Main files : ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
 • syslog : อ่านอย่างเดียว
 • ข้อมูลต่าง ๆ : อ่าน/เขียน
 • รูปภาพ : อ่าน/เขียน
 • เอกสาร : อ่าน/เขียน
 • เมื่อตั้งค่าสิทธิ์เสร็จแล้วกดปุ่ม : ถัดไป

 

 

12. เป็นการกำหนดพื้นที่สำหรับรองรับข้อมูลระบบจะเลือกให้อัตโนมัติ แต่สามารถกำหนดเองได้ กดปุ่ม : ถัดไป 

 

 

13. เป็นการมอบหมายสิทธิ์แอปพลิเคชั้นให้กับ user ที่สร้าง

 • ทำเครื่องหมายถูก : File Station ให้อยู่ในการอนุญาต
 • เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม : ถัดไป

 

 

14. เป็นการกำหนดความเร็วให้กับ user ถ้าไม่ตั้งค่าเพิ่มเติมกดปุ่ม : ถัดไป

 

 

15. ระบบจะโชว์ข้อมูลที่ได้ตั้งค่ามาเบื้องต้น เมื่อตรวจสอบครบแล้วกดป่ม : ปรับใช้

 

 

16. ทำการทดสอบ Login โดย user ที่ทำการสร้างไว้

 

 

17. เมื่อทำการ Login สำเร็จแล้วจะพบ File Station ที่สร้างไว้ และโฟลเดอร์ที่กำหนดสิทธิ์ไว้

 

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService