17/02/2019 0 Comment(s) เรียนออนไลน์,

 

หน้าที่พื้นฐาน Router Switch Access Point ที่ควรรู้

 

        ถ้าพูดถึง Router, Switch, Access Point อาจมีหลายคนที่ยังสับสนว่าที่กล่าวมานี้ต่างกันอย่างไร? สามารถนำไปใช้งานแบบไหนได้บ้างจึงจะถูกต้องและสมกับหน้าที่ของอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบเครือข่ายจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวในภายหลังกันนะจ๊ะ

 

Router คืออะไร?

 

 

        Router เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายชนิดหนึ่ง ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย โดยพูดให้เข้าใจง่ายก็คือ เจ้าตัว Router นั้นคือตัวกำหนดเส้นทางโดยในตัวของเจ้า Router จะกำหนดเส้นทางโดยมีซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานที่เรียกว่า " Internetwork Operating System (IOS) " โดยบนตัวของ Router นั้นจะมี Port ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายที่เรียกว่า Port LAN ในอุปกรณ์ Router แต่ละตัวก็จะมีให้มาไม่เท่ากันแล้วแต่การเลือกนำไปใช้งานเช่น CPU, RAM, Port, Power supply เป็นต้น เพื่อทำให้ระบบมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

 

หน้าที่ของ Router

 

        หน้าที่หลักของอุปกรณ์ Router คือ การหาเส้นทางส่งผ่านข้อมูลโดยเป็นตัวกลางสำหรับใช้ส่งต่อข้อมูลจากระบบเครือข่ายต้นทางไปยังระบบเครือข่ายปลายทางโดยสามารถที่จะทำการเชื่อมโยงเส้นทางสัญญาณสื่อสารที่แตกต่างกันได้เช่น Eternet, Token Ring, FDDI โดยที่แต่ละตัวจะมีระบบ Packet ที่ต่างกัน Roter จะทำงานที่ระดับ Layer 3 เป็นต้นไป เช่น เมื่อมีการส่งผ่านข้อมูล Packet ในระดับ Layer 2 เมื่อ Router ได้รับข้อมูลจะมีการตรวจดูว่าเป็น Protocol แบบใดหลังจากนั้นก็ทำการตรวจสอบเส้นทางจาก Routing Table ก่อนจะทำการส่งไปยังเครือข่ายปลายทาง

 

Switch คืออะไร?

 

 

        Switch เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายอีกตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกลุ่มคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายเข้าด้วยกันโดยทั่วไปแล้ว Switch จะทำงานในระดับ Layer 2 ตามที่ระบบใน OSI Layer โดยยังมี Switch อีกรูปแบบที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้เราจะเรียกว่า Switch L3 หรือเรียกอีกอย่างว่า Multi Switch

 

หน้าที่ของ Switch

 

 Switch เป็นอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อบนระบบเครือข่ายจาก เครื่องคอมพิวเตอร์, กลุ่มคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่าย และส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์เหล่านั้นไปยังปลายทาง เรียกได้ว่า Switch นั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญตัวหนึ่งสำหรับระบบเครือข่ายเลยก็ว่าได้โดยจะทำงานในระดับ Layer 2 (Data Link Layer) ของแบบจำลอง OSI 7 Layer โดยสามารถทำงานโดยการส่งผ่านข้อมูลจากเครือ่งคอมพิวเตอร์ A, B, C, D เช่น คอมพิวเตอร์เครื่อง A ส่งผ่านข้อมูลไปให้คอมพิวเตอร์เครื่อง B ในขณะที่คอมพิวเตอร์เครื่อง B ส่งผ่านข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เครื่อง C และ D พร้อมกันได้ เป็นต้น

 

Access Point คืออะไร?

 

 

        Access Point เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ต้องมีในระบบเครือข่ายใช้คำว่าขาดไม่ได้เลยโดยเจ้าตัว Access Point จะเป็นกระจ่ายสัญญาณให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ, โน๊ตบุ๊ค, คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายได้ส่วนมากแล้วบางคนอาจเข้าใจผิดโดยนำตัว Wireless Router มาใช้งานแทน Access Point ทำให้อาจเกิดปัญหาขึ้นกับระบบเครือข่ายได้

 

หน้าที่ของ Access Point

 

        หน้าที่ของเจ้าตัว Access Point ก็คือการกระจายสัญญาณ Wireless ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานในการสร้างระบบเครือข่ายไร้สายจากเครือข่าย LAN ได้โดยการกระจายสัญญาณของเจ้าตัว Access Point ก็จะมีระยะที่จำกัดพร้อมทั้งรูปแบบในการกระจายสัญญาณด้วยขึ้นอยู่ที่ประสิทธิภาพของตัวอุปกรณ์ รวมถึงการติดตั้งตัว Access Point ต้องคำนึงถึงช่องสัญญาณที่ใช้ในการกระจายสัญญาณด้วย เช่นในจุดที่มีอุปกรณ์ Access Point ติดตั้งอยู่มากอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนระหว่างตัวอุปกรณ์ได้ส่งผลให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Access Point นั้นหลุดจากการเชื่อมต่อ หรือ การเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ทำให้ข้อมูลไม่สามารถส่งไปยังเครือข่ายได้ ปัญหาเหล่านี้จะน้อยลงถ้าเราตั้งค่าการใช้งานตัว Access Point ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับแต่ละจุดติดตั้ง เป็นต้น

 

สรุป

 

        โดยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ Router, Switch, Access Point เพื่อทราบถึงการนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับระบบเครือข่าย

 

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService