08/10/2024 0 Comment(s) เรียนออนไลน์,

Hash คืออะไร?

 

        Hash คือ การทำให้ข้อมูลส่วนหนึ่งหรือข้อมูลทั้งหมดแบ่งย่อยออกเป็นจำนวนเล็กๆ อย่างมีรูปแบบเท่า ๆ กันโดยมีขนาดความยาวของข้อมูลเท่าเดิม การแบ่งย่อยข้อมูลจะมีรูปแบบในการแบ่งย่อยที่ต่างกัน ซึ่ง Hash มีการแบ่งย่อยข้อมูลหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การแบ่งย่อยข้อมูลแบบ null, md5, sha1, sha256, sha512 เป็นต้น

 

Hash ทำงานอย่างไร?

 

        Hash จะทำงานโดยการแบ่งย่อยไฟล์หรือข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ให้มีขนาดที่เล็กลงในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยกระบวนการของ Hash มีหลายรูปแบบในการแบ่งย่อย เมื่อทำการแบ่งย่อยและทำการส่งไฟล์หรือข้อมูล จากต้นทางไปยังปลายทาง เมื่อปลายทางได้รับไฟล์หรือข้อมูลนั้นแล้วปลายทางจะทำการตรวจสอบไฟล์หรือข้อมูลที่ถูกส่งมา ประกอบเข้ากันด้วยกระบวนการ Hash ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อดูว่าไฟล์หรือข้อมูลที่ถูกส่งมาจากต้นทางถูกแก้ไข้หรือเปลี่ยนแปลงในระหว่างทางที่ทำการส่งมาหรือเปล่า กระบวนการ Hash ในรูปแบบคอมพิวเตอร์จะเป็นการแบ่งย่อยข้อมูลออกเป็นตัวเลขและภาษาอังกฤษ โดยจะมีความยากง่ายในการแบ่งย่อยไฟล์หรือข้อมูล ขึ้นอยู่กับรูปแบบของ Hash ที่เลือกใช้ ตัวอย่างรูปแบบของ Hash เช่น null, md5, sha1 sha256, sha512 เป็นต้น

 

ประโยชน์ของ Hash

 

        ถ้าต้องการจะทำการส่งไฟล์หรือข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จากต้นทางไปยังปลายทาง จำเป็นต้องมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงแถมยังไม่แน่ใจว่าไฟล์หรือข้อมูลที่รับมาจากผู้ส่งนั้นสมบูรณ์ หรือ ได้รับการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางหรือไม่ Hash จึงเข้ามามีบทบาทในกระบวนการนี้โดยแบ่งย่อยไฟล์หรือข้อมูลให้มีขนาดที่เหมาะสม และยังสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์หรือข้อมูล ที่รับมาจากผู้ส่งได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างทางที่ส่งมาหรือเปล่า โดยใช้กระบวนการ Hash ในรูปแบบเดียวกัน

 

RouterOS ของ MikroTik ก็มีการใช้ Hash

 

        RouterOS มีการใช้กระบวนการ Hash เข้ามาร่วมกับการทำ VPN ตัวอย่างเช่น IPsec ใช้ Hash ในการย่อยไฟล์หรือข้อมูลที่ใช้ในการรับส่งระหว่างต้นทางและปลายทางโดยมีรูปของ Hash ที่ให้เลือกใช้ ดังรูปตัวอย่าง

 

1. เมนู IP -> IPsec หัวข้อ " Peer Profiles " 

  • กดปุ่ม Add 1 ครั้ง
  • Name : ตั้งชื่อสำหรับโปรไฟล์
  • Hash. Algorithms : คือรูปแบบของ Hash ที่ต้องการเลือกใช้ เช่น md5, sha1, sha256, sha512

 

 

2. ในส่วนของ Encryption Algorithms ที่ใช้ในการเข้ารหัสหลังจากทำการ Hash ไฟล์หรือข้อมูลแล้ว ทีมงานจะมาอธิบายในลำดับต่อไป

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService