12/07/2018 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

อบรม MTCNA บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (ฝ่ายขายและบริการลูกค่า 4.2 สุราษฎร์ธานี)

 

 

 

 

บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน (ฝ่ายขายและบริการลูกค่า 4.2 สุราษฎร์ธานี) วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2561

 

        เริ่มกันแล้วกับงานอบรม Mikrotik ของบริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โซนภาคใต้ ณ ห้องประชุม อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2561 อมรม Mikrotik สำหรับผู้ดูแลระบบ หลักสูตร Mikro Tik Certified Network Associate (MTCNA) เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ Mikrotik มาเพื่อใช้งานเพื่อการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร ที่มีความหลากหลาย และมีผู้ใช้จำนวนมาก และยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณทางบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ให้โอกาสเราได้มาอบรบในครั้งนี้

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึงเรา  VRProService