23/01/2018 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

อบรม MikroTik Private Training Couse (Bangkok Post)

 

 

อบรม MikroTik Private Training Couse (Bangkok Post) วันที่ 23 มกราคม 2561

 

        ทาง VRProService ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นเกรียรติเชิญให้ทางเราไปจัดอบรมคอร์ส MikroTik Private Couse Training กับทาง Bangkok Post ถือเป็นคอร์สอบรมที่พิเศษอีกคอร์สหนึ่งโดยมุ้งเน้นเนื้อหาของการอบรมในครั้งนี้ในหัวข้อ "Load Balance" ความหมาย, การประยุกต์, การนำไปใช้งาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อ และนำไปใช้งานได้จริง